Menü

Biztosításközvetítő

OKJ szám: 51 343 02 ÚJ OKJ SZERINT   E: 000384/2014/A024 Részszaképesítés

Beiratkozás


Az OKJ-s képzéseinkre és tanfolyamainkra
beiratkozhat minden héten:
kedden 17-19 óráig vagy
telefonon egyeztetett időpontban
Oktató Központunk címe:
1081. Bp. Kiss József u. 8. fszt. 5. 23-as csengő 

Püspöki István
Elérhetőség: 06-20-44-77-511

Beiratkozáshoz szükséges: 

 • Érettségi bizonyítvány + 2db. fénymásolata
 • Egészségügyi alkalmassági igazolás
 • Az OKJ tanfolyam díjának első részlete

Kezdési időpontok


Tanfolyamaink kezdési időpontjai:

 • 2017. Február 28.
 • 2017. Március 28.
 • 2017. Április 25.
 • 2017. Május 30.
 • 2017. Június 27.
 • 2017. Augusztus 29.
 • 2017. Szeptember 26.
 • 2017. Október 31.
 • 2017. November 28.
 • 2018. Január 30.

Függő és Független Biztosításközvetítő képzés: 210.000 Ft
A Biztosításközvetítő (függő és független) okj tanfolyam ideje: 4 hónap
Biztosításközvetítő (függő és független) Okj vizsgadíj: 80.000-Ft /Befizetendő a vizsgára jelentkezéskor!/
Egy összegben történő befizetés esetén 10.000.-Ft kedvezményt adunk.

Kamatmentes részletfizetési lehetőség a tanfolyam ideje alatt!

FEOR száma: 3621 Biztosítási ügynök, ügyintéző Független biztosításközvetítő

A Biztosításközvetítő (függő és független) feladatköre:
Önállóan végzi a biztosítások megkötése előtt a megfelelő igény felmérést, összehasonlítást a piacon fellelhető termékek között, ha ez nem elégíti ki ügyfele biztosítási igényeit, akkor egyedi megoldásokat dolgoz ki.A független biztosításközvetítő alkalmas a lakosság, a vállalkozási szektor és az intézmények kockázatkezelési igényeinek a lebonyolítására a biztosítók felé, a kockázat transzfer keretein belül A biztosítás feltételeit ismerteti és a megfelelő tarifa alapján díjat képez, és a biztosítási ajánlatot a biztosítóba juttatja. Ügyfeleivel rendszeres kapcsolatot tart és közreműködik a biztosítási ügyek rendezésében.

A Biztosításközvetítő (függő és független) okj képzési modulok:
11504-16 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
10142-16 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció
10138-16 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
10141-16 Biztosítási piac termékeinek értékesítése
10143-16 Biztosítástechnikai feladatok ellátása
10144-16 Független biztosításközvetítői működés

A Biztosításközvetítő (függő és független) vizsgáról:
A Biztosításközvetítő (függő és független) okj szakképző vizsgára bocsátás feltétele a sikeres modulzáró vizsga, mely szóbeli, írásbeli és gyakorlati részt egyaránt tartalmaz.
A képzésre vizsgagaranciát vállalunk!

A Biztosításközvetítő (függő és független) bizonyítványról:
A Biztosításközvetítő (függő és független) okj tanfolyam sikeres elvégzése után a Résztvevők államilag elismert Biztosításközvetítő (függő és független) bizonyítványt kapnak. EUROPASS a vizsga után  igényelhető!

EGYEBEK

 • 7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei: 
  • A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott 10142-12 Biztosítási ügyfélkapcsolat és kommunikáció, a 10141-12 Biztosítási piac termékeinek értékesítése, a 10143-12 Biztosítástechnikai feladatok ellátása és a 10144-12 Független biztosításközvetítői működés szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró vizsgafeladatait a szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
   • 11504-12 Gazdálkodási alaptevékenység ellátása
    • A vizsgafeladat ismertetése: Központi szóbeli tételsor alapján, amely a szakmai követelmények témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
    • A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
   • 10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok
    • A vizsgafeladat ismertetése: Központi írásbeli feladatsor alapján, amely a szakmai követelmények témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
    • A vizsgafeladat időtartama: 90 perc 
 • 7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei: 
  • Az a jelölt, aki a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti végzettséggel, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy a gazdaságtudományok képzési területen, közgazdaság képzési ágon szerzett végzettséggel rendelkezik felmentést kap a(z) 11504-12Gazdálkodási alaptevékenység ellátása szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga szóbeli, valamint a 10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól.
  • A 10138-12 Banki, befektetési és biztosítási jogi feladatok szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga írásbeli vizsgatevékenysége alól felmentést kap, aki 1997. január 1. után szerezte meg a tőzsdei szakvizsga jogi részvizsgáját, valamint 1997. január 1. után szerezte meg a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Magyar Nemzeti Bank által elismert jogi szakmai vizsgáját.
 • 7.3. A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
  • Magyar Biztosítók Szövetsége
  • Független Biztosítási Alkuszok Szövetsége 
  • Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége

Várjuk szeretettel a Biztosításközvetítő (függő és független) képzésünkön!